Wydłużone terminy dla: Sporządzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2020 oraz rozliczenia podatku CIT

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane Rozporządzenia, o które prosili zarówno przedsiębiorcy jak i księgowi.
Czego one dotyczą:

I. Sprawozdania Finansowe

Tadeusz Kościński – minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisując „Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji” wydłużył czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.

I tak dla jednostki z sektora prywatnego i organizacji non-profit termin został przedłużony o 3 miesiące. Natomiast w przypadku jednostek z sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc.

Od Października 2018 sprawozdania finansowe sporządzane są jedynie w formie elektronicznej.
Dzięki Sage e-sprawozdani finansowe zrobisz to w 5 prostych krokach:

 1. Generowanie:
  Łatwo przygotowujesz wszystkie wzory sprawozdań finansowych wymagane przez Ministerstwo Finansów
 2. Import:
  Bezproblemowo importujesz dane z plików XML lub z innych sprawozdań finansowych wygenerowanych w systemie księgowym
 3. Weryfikacja:
  Merytorycznie zweryfikujesz poprawność danych zawartych w sprawozdaniu za pośrednictwem aplikacji sage-e-audytor
 4. Modyfikacja:
  Wygodnie pracujesz na wielu kopiach sprawozdań, wprowadzasz dane i modyfikujesz je aż do osiągniecia finalnej wersji
 5. Podpisywanie:
  Szybko przeglądasz oraz podpisujesz finalną wersję korzystając z dedykowanego narzędzia SF-Podpis lub bezpośrednio w eSprawozdania Enterprise

https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzenie-terminow-na-sporzadzenie-sprawozdan-finansowych-za-2020-r
https://www.sage.com/pl-pl/produkty/e-sprawozdania/

 

II. Podatek CIT

Podpisane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1) z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT minął z dniem 31 marca 2021 roku.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem termin, o którym mowa został wydłużony do 30 czerwca 2021 roku.

Do programów Sage Symfonia w tym czasie została wydana kolejna wersja: Sage Symfonia Finanse i Księgowość wersje 2021.1.a

Najważniejsze zmiany w zakresie CIT:

 • Obsługa deklaracji CIT-8(30) oraz załączników
  • Dla deklaracji CIT-8 wprowadzono obsługę załącznika CIT/WZ, który jest automatycznie uzupełniany na podstawie zarejestrowanych ulg w Ewidencji Danych Podatkowych (EDP)

W załączniku CIT/WZ jest możliwość podglądu:

 • wpisów w EDP wchodzących skład danej kategorii
 • listy dokumentów ujętych w załączniku
 • Dane w deklaracji CIT-8 w części E.5 są uzupełnianie automatycznie na podstawie zarejestrowanych ulg w Ewidencji Danych Podatkowych.
  • Ewidencja Danych Podatkowych (EDP)- usprawnienia i ułatwienia obsługi m.in.
  • Edycja kontrahenta i numeru dokumentu
  • Kopiowanie zapisów w EDP, czyli dodawanie nowych wyjątków z wypełnionymi danymi
  • Wybór roku i okres podczas dodawania zapisów w EDP w których wpis ma zostać dodany.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nowy wzór deklaracji elektronicznej CIT-8(30) może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty jego publikacji: 2021-03-26.

https://www.gov.pl/web/finanse/termin-rozliczenia-podatku-cit-przedluzony-do-30-czerwca-2021-r
https://pomoc.sage.com.pl/Help/fk/ERP/2021_1_a/31245