ITE Workflow_365

Serwis i reklamacje

To narzędzie, które umożliwia efektywną i zorganizowaną obsługę zgłoszeń od klientów dotyczących naprawy, wymiany lub reklamacji produktów lub usług. Ten system jest niezwykle przydatny dla firm, które świadczą usługi posprzedażowe i chcą zapewnić swoim klientom szybką, skuteczną i zadowalającą obsługę.

Grafika

Katalogowanie zgłoszeń

System umożliwia klientom łatwe zgłaszanie swoich problemów, awarii, reklamacji lub potrzeby serwisu

Terminy i priorytety

System pozwala określić terminy realizacji zgłoszeń oraz ich priorytety. Usprawnia to obsługę pilnych przypadków i śledzenie postępu prac

Informacja zwrotna

Dzięki systemowi zarówno klienci, jak i pracownicy mogą monitorować postęp zgłoszeń w czasie rzeczywistym

Zapytaj o wersję demonstracyjną

O programie

Najważniejsze funkcjonalności

Informacje

O module "Serwis i reklamacje"

Serwis i reklamacje

ITE Workflow_365 Serwis i reklamacje to platforma, która umożliwia firmom sprawną i efektywną obsługę klientów. Pozwala on na rejestrację i śledzenie wszystkich reklamacji oraz zgłoszeń serwisowych w jednym miejscu. Dzięki temu pracownicy mogą natychmiast reagować na zgłoszenia klientów, co skraca czas oczekiwania na rozwiązanie problemów. To kluczowe dla zwiększenia satysfakcji klientów oraz utrzymania ich lojalności wobec firmy.

System ten nie tylko ułatwia zarządzanie zgłoszeniami, ale także umożliwia skuteczne przypisywanie zadań pracownikom, monitorowanie postępów w rozwiązywaniu reklamacji i serwisie oraz generowanie automatycznych powiadomień dla klientów. Ponadto, system dostarcza narzędzi do analizy danych związanych z reklamacjami i serwisem, co pozwala na identyfikację źródeł problemów oraz podejmowanie strategii poprawy jakości obsługi.

W dzisiejszych czasach, konkurencja na rynku jest ogromna, dlatego skuteczna obsługa klienta jest kluczowa dla sukcesu firmy. System obsługujący serwis i reklamacje pomaga firmom osiągnąć wyższy poziom efektywności, redukując koszty obsługi i zapewniając klientom przejrzystość i rzetelność. Dzięki temu narzędziu, firma może nie tylko skrócić czas rozwiązywania reklamacji, ale także zwiększyć retencję klientów i budować trwałe relacje z nimi, co przekłada się na wzrost zysków i zadowolenie z efektywnej obsługi klienta

Korzyści płynące z korzystania z modułu "Serwis i reklamacje"

 • przyjmowanie zgłoszeń serwisowych i reklamacyjnych
  Wbudowana skrzynka pocztowa pozwala na bezpośrednie zaczytywanie dokumentów z maila i utworzenie zgłoszenia serwisowego.

 • organizacja pracy zespołu
  Przekazywanie zlecenia wyjazdu na serwisy oraz akceptacje wykonanego serwisu poprzez przełożonego. Możliwość podglądu kilku kalendarzy jednocześnie tak pracowników jak i sprzętu. Możliwość powiązywania dokumentów, schematów, zdjęć z odpowiednim kontrahentem pozwala na otrzymanie szybkiego przeglądu dotyczącego konkretnego klienta w krótkim czasie.

 • terminy i priorytety
  System pozwala określić terminy realizacji zgłoszeń oraz ich priorytety. Dzięki temu można zapewnić szybką obsługę pilnych przypadków i śledzić postęp prac.

 • generowanie protokołów z wykonanych prac
  Dokument, który raz wprowadziliśmy już nie ginie. Dzięki zastosowaniu szeregu filtrów łatwo odnajdziemy potrzebny nam dokument.
  Wiemy jakie prace były wykonane wcześniej, z tego tytułu po wykonaniu serwisu w systemie utworzymy odpowiedni protokół odbioru prac, na podstawie zebranych wcześniej danych.

 • monitoring postępu
  Zarówno pracownicy jak i klienci mogą monitorować postęp zgłoszeń w czasie rzeczywistym. To zwiększa przejrzystość procesu obsługi i pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne opóźnienia.

 • powiadomienia mailowe
  Dane zgromadzone w jednym miejscu, które możemy filtrować według np. istotnych datach. Z możliwością wysyłania powiadomienia o np. zbliżającym się serwisie.

 • zwiększenie przejrzystości
  Dzięki systemowi zarządzania reklamacjami, zarówno klienci, jak i pracownicy mogą monitorować postęp zgłoszeń w czasie rzeczywistym. To zwiększa przejrzystość procesu i pomaga uniknąć nieporozumień.

 • doskonalenie procesów
  Dzięki analizie danych zgromadzonych w systemie, firma może doskonalić swoje produkty, usługi i procesy obsługi reklamacji.

 • automatyzacja procesów
  W miarę możliwości, system może automatyzować pewne procesy, takie jak generowanie numerów zgłoszeń, przydzielanie zadań czy wysyłanie powiadomień.

 • optymalizacja kosztów
  Poprawa efektywności procesu obsługi reklamacji może przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych firmy.

 • komunikacja z modułami Symfonia
  Dostęp w systemie do całej kartoteki towarowej, terminów płatności itd. Szczególnie istotne przy wypisywaniu protokołu na podstawie, którego jest dostarczana faktura do klienta.

 • zaawansowane raporty
  Możliwość filtrowania i eksportowania przetwarzanych danych do arkusza kalkulacyjnego gdzie możemy dalej pracować na danych.
  System także umożliwia nadawanie filtrów poprzez użycie kolorów tj. na czerwono dokumenty po terminie, zielono w terminie, pomarańczowo zbliżające się do końca terminu

Umów bezpłatną prezentację