ITE Workflow_365

Delegacje

ITE Workflow365 “Delegacje” umożliwia pracownikom składanie wniosków o delegacje służbowe, upraszczając proces planowania i zgłaszania podróży służbowych. Ten moduł zapewnia kontrolę nad procesem delegowania, umożliwia monitorowanie kosztów oraz generowanie raportów podróży, co przyczynia się do efektywnego zarządzania delegacjami w organizacji. 

Efektywność

Program usprawnia proces planowania i zgłaszania podróży służbowych, co przekłada się na efektywne zarządzanie delegacjami oraz minimalizację błędów w harmonogramach podróży. 

Kontrola

Monitorowanie i rejestrowanie wydatków związanych z delegacjami, dzięki czemu organizacje mogą kontrolować koszty i generować raporty kosztów z dokładnością. 

Przejrzystość

Pełna dokumentacja związaną z podróżami służbowymi, co zwiększa przejrzystość procesu oraz pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami prawymi i regulacjami w zakresie delegacji. 

O programie

Najważniejsze funkcjonalności

Umów bezpłatną prezentację