ITE Workflow_365

Zarządzanie Środkami

Niskocennymi

ITE Workflow365 Zarządzanie Środkami Niskocennymi jest narzędziem umożliwiającym organizacjom skuteczne monitorowanie, kontrolę i utrzymanie aktywów o niskiej wartości, takich jak narzędzia, sprzęt biurowy czy inny wyposażenie. Ten moduł ułatwia rejestrację i śledzenie aktywów, minimalizując zagubienia i uszkodzenia oraz umożliwia generowanie raportów, co przyczynia się do optymalnego wykorzystania tych zasobów i zwiększenia efektywności operacyjnej organizacji. Ponadto, pozwala na zachowanie zgodności z przepisami oraz prowadzenie audytów w zakresie środków niskocennych, co jest istotne dla zapewnienia przejrzystości i odpowiedniej kontroli nad tymi aktywami. 

Grafika

Monitoring

Dokładne śledzenie, gdzie i jak są wykorzystywane środki niskocenne, co pozwala na bieżące monitorowanie ich stanu i lokalizacji. 

Minimalizacja Strat i Kosztów

Szybkie odnajdywanie i identyfikowanie zagubionych lub uszkodzonych aktywów niskocennych, co minimalizuje straty i koszty związane z ich utratą lub wymianą. 

Optymalizacja

Kontrola nad aktywami niskocennymi, ułatwia audyty oraz monitorowanie stanu technicznego, co pomaga organizacjom utrzymywać aktywa w odpowiednim stanie 

O programie

Najważniejsze funkcjonalności

Umów bezpłatną prezentację