ITE Workflow_365

Budżetowanie

Moduł budżetowania umożliwia zarządzanie budżetem organizacji, działu czy projektu. Użytkownicy mogą w łatwy sposób tworzyć, przeglądać i kontrolować koszty oraz dokonywać analizy wydatków. Program pozwala zbudować dowolny model budżetowy, który jest dopasowany do strategii przedsiębiorstwa oraz osób zarządzających. 

Przejrzystość

Łatwy dostęp do aktualnych informacji dotyczących budżetów, co sprzyja transparentności i umożliwia lepszą kontrolę nad wydatkami oraz środkami finansowymi w organizacji. 

Kontrola

Kontrola nad planowanymi działaniami i realizacją budżetu poprzez monitorowanie planowanego i wykonanego budżetu. 

Integracja

Dzięki możliwości połączeniu danych z obiegu umów oraz faktur co daje spójne i zintegrowane zarządzanie finansami i redukuje ręczną pracę. 

O programie

Najważniejsze funkcjonalności