Opieka serwisowa

Opieka serwisowa oprogramowania Symfonia ERP (dawniej Sage Symfonia) to usługa, która zapewnia stałą opiekę nad systemem w firmie. System ERP jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dzięki niemu można zintegrować procesy biznesowe, zoptymalizować zarządzanie zasobami oraz poprawić efektywność pracy. Jednakże, aby system ERP działał w sposób efektywny i zgodny z wymaganiami firmy, wymaga on ciągłej opieki serwisowej.

Monitorowanie systemu

Specjaliści stale monitorują system ERP, dzięki czemu są w stanie zidentyfikować problemy i rozwiązać je jeszcze przed wystąpieniem ewentualnych awarii, dzięki temu klienci mogą bez zmartwień skupić się na założonych celach

Wsparcie techniczne

To usługa, która zapewnia wsparcie w zakresie technicznym. Specjaliści zajmują się m.in. instalacją oprogramowania, konfiguracją systemu oraz rozwiązywaniem problemów technicznych

Administracja systemowa

W ramach tej usługi, specjaliści zajmują się m.in. aktualizacją systemu Symfonia ERP, zarządzaniem użytkownikami, nadzorowaniem procesów biznesowych i rozwiązywaniem ewentualnych problemów związanych z systemem

Korzyści płynące z opieki serwisowej

Metodologia jednego dnia

Metodologia jednego dnia jest procedurą zawierającą zasady postępowania przed, w trakcie i po wizycie wdrożeniowej lub pracach zdalnych prowadzonych na potrzeby Klienta zapewniającą odpowiednią jakość świadczonych usług i jednolitość niezależnie od osoby wykonującej usługę. Metodykę jednego dnia stosujemy niezależnie od klasy projektu a więc zarówno przy wizytach incydentalnych jak również projektach wdrożeniowych.

Metodologia jednego dnia jest podstawą obsługi klienta i nierozerwalną częścią pracy konsultantów. Ma ona na celu szybsze i bezproblemowe przeprowadzenie prac związanych z projektem wdrożeniowym przy zachowaniu wysokiego poziomu świadczonej usługi. Głównym zadaniem metodyki jest ujednolicenie standardów zachowania konsultanta podczas wizyty u klienta.

Chcesz poznać ofertę opieki serwisowej?

Napisz do nas!