ITE Workflow_365

e-Kancelaria

ITE Workflow 365 moduł e-Kancelaria – to narzędzie które pozwali zapanować nad zarządzaniem dokumentacją w biurze. Obsługa poczty przychodzącej i wychodzące, zadań, spraw czy umów nigdy nie była taka łatwa – na dodatek wszystko w jednym miejscu. Moduł zapewnia bezpieczeństwo w zakresie dostępu do dokumentów.

Grafika

Dziennik korespondencji wraz z integracja z e-nadawcą.

Wbudowany klient poczty elektronicznej pozwala ewidencjonować i kierować maile do konkretnych osób lub do odpowiedniego działu. Moduł szybko nadaje dokumentom papierowym odpowiedni obieg w firmie.

Zarządzanie kalendarzami

Pozwala na podgląd i porównanie wielu kalendarzy osobowych, zasobowych oraz projektowych. Prowadząc grafik danej sprawy możemy zobaczyć przypisane osoby i zasoby kalendarzu.

Ewidencja umów i pism wraz z obiegiem akceptacji

Wyznaczanie etapów na jakim dana sprawa/dokument się znajduje. Historia przekazywania dokumentu wraz z wskazaniem osoby odpowiedzialnej pozwala na ograniczenie szukania gdzie i u jakiej osoby będącej w strukturach firmy znajduje się dany dokument.

O programie

Najważniejsze funkcjonalności

Informacje

O module e-Kancelaria

e-Kancelaria

Korespondencja przychodząca  – Z poziomu tej funkcji możemy zeskanować i włączyć do elektronicznego obiegu dowolny dokument. Po przyjęciu plików, sekretariat skanuje je i może oznaczyć numerami, bądź kodami. Po zarejestrowaniu dokumentów, mogę być one przekazane do dekretacji. W zależności od uprawnień i struktury firmy, osoba uprawniona decyduje do jakiego działu, bądź osoby trafia korespondencja. Użytkownicy, którzy otrzymają taki dokument, poza informacją w systemie, mogą również dostać informację mailową.
Korespondencja wychodząca – ITE Workflow_365 umożliwia rejestr pism i przesyłek wychodzących. Dodatkowo jest w pełni zintegrowany z usługą e-Nadawca Poczty Polskiej. Usługa ta pozwala na tworzenie paczek listów. System rejestruje wysyłaną korespondencję, następnie drukuje etykiety i nalicza za nie opłaty. Dokumenty wysyłane z systemu są również oznaczane bezpośrednio przy danych projektach bądź kontrahentach. Funkcja ta umożliwia nam pełny podgląd do obiegu informacji związanych z danymi sprawami. System umożliwia również masową wysyłkę faktur. Mając utworzone faktury w systemie, możemy je automatycznie odfiltrować, oznaczyć, aby finalnie wysłać je do odpowiednich osób i działów.
Obieg umów – Wszystkie umowy mogą być w systemie uporządkowane i archiwizowane. Za pomocą zaawansowanych i intuicyjnych filtrów możemy je w łatwy sposób wyszukać i przesłać do dowolnej osoby w firmie.
Każdy dokument może być w systemie: tworzony, zatwierdzany, podpisywany. Po zarejestrowaniu pliku, może być on opiniowany, a następnie aktualizowany przez inne osoby. Uprawnieni użytkownicy mogą akceptować dane dokumenty, a następnie je wydrukować, bądź przesłać do innych użytkowników bezpośrednio z systemu. Podpisane umowy po zeskanowaniu zostają przyłączane do danych spraw i są archiwizowane.
Archiwizowanie dokumentów – Automatyzacja w zakresie przekazywania dokumentów do archiwum. Decydujesz czy dane dokumenty mają przechodzić do archiwum na żądanie czy np. samoczynnie po ostatnim etapie w nadanym procesie.
Integracja  – Możliwa dwustronna komunikacja z produktami opartymi na bazie danych MS SQL. Pozwala na wpasowanie się systemu do istniejącej infrastruktury – wpływając na oszczędność czasu.

Korzyści płynące z korzystania z Symfonia Finanse i Księgowość

  • Zmniejszenie tzw. Biurokracji – pełen rejestr dokumentów, zadań, zasobów w jednym miejscu.
  • Bezpieczeństwa danych – przechowywanie informacji zgodnie z wymogami UODO.
  • Wyszukiwanie dynamiczne – filtrowanie bazy danych po wielu kategoriach
  • Kalendarz i poczta połączona z wewnętrznymi procesami
  • Połączenie dokumentacji bezpośrednio pod wskazanym klientem
  • Zarządzanie czasem pracy – podporządkowanie zadań poszczególnym członkom zespołu wraz z kontrolą czasu i stanem ich realizacji.

Umów bezpłatną prezentację