Nowa wersja Symfonii 2021.2

Nowa wersja Symfonii

Symfonia 2021.2 obszar Finanse i Księgowość

Najważniejsze zmiany w programie to:

  1. Raporty okresowe:
  • obsługa zbiorcza paragonów  – odbiór zbiorczego dokumentu zawierającego listę paragonów generowanych w module Handel (od wersji 2021.2),
  • standardowe raporty programu Finanse i Księgowość rozszerzono o obsługę dokumentów „Raportów okresowy”.
  1. Obsługa deklaracji CIT-8(30) oraz załączników:
  • aktualizacja schem CIT-8(30),
  • obsługa złych długów:
   – z rozrachunków nie zapłaconych 90 dni po terminie rejestrowanych dla ulgi IP BOX na załączniku CIT/IP,
   – tworzenia wyjątków EDP na podstawie rozrachunków Bilansu otwarcia – wyjątki są uwzględniane w deklaracji CIT-8.
  1. Ewidencja Danych Podatkowych – usprawnienia obsługi:
  • tworzenie nowych wpisów/wyjątków – możliwość wyboru Kontrahenta,
  • dostęp do listy raportów dostępnych dla Ewidencja Danych Podatkowych.
  1. Smart BI:
  • nowa sekcja w menu umożliwiająca użytkownikom szybki dostęp do wybranych Raportów tworzonych w Smart BI,
  • „Zapisy analityk w okresie – walutowy” – nowy predefiniowany raport  z rozszerzonymi parametrami wyboru danych do raportu.
  1. Inne zmiany
  • usprawnianie działania  i zwiększenie szybkości wykonywania raportu „Ulga na złe długi VAT”.

Pełna lista zmian dostępna nowej wersji Symfonii jest na Pomoc Symfonia

 

Symfonia 2021.2 obszar Handel

Najważniejsze zmiany w nowej wersji Symfonii to:

  1. Raporty okresowe dla paragonów:
  • dodano nowy parametr pracy, w którym można określić maksymalną kwotę faktury uproszczonej (na dzień dzisiejszy jest to 450,00 zł lub równowartość 100 EUR),
  • zautomatyzowano tworzenie raportów okresowych dla paragonów: do raportu okresowego brane są pod uwagę paragony wystawione na osobę fizyczną bez NIP oraz paragony z NIP nabywcy, których wartość przekracza kwotę brutto 450 zł (wartość na podstawie ustawień powyższego parametru pracy),
  • umożliwiono wysyłkę raportów okresowych do programu Finanse i księgowość za pomocą nowego typu dokumentu RO (od wersji 2021.2).
  1. Nowy widok formatki kontrahenta
  2. Mechanizm łatwej kastomizacji – dotyczy użytkowników pakietu profesjonalnego/ERP:
  • wprowadzono możliwość tworzenia własnych kastomizacji z wykorzystaniem języka programowania C#, który zapewnia proste i szybkie testowanie oraz wdrażanie rozwiązań,
  • definiowanie kastomizacji jest tworzone z poziomu systemu Symfonia (posiadanie środowiska programistycznego nie jest wymagane),
  • po aktualizacji systemu Symfonia aktualizacja definicji kastomizacji nie będzie wymagana lub konieczne będą jedynie proste modyfikacje.
  1. Smart BI
  • nowa sekcja w menu umożliwia użytkownikom szybki dostęp do wybranych Raportów tworzonych w Smart BI,
  • „Sprzedaż w okresie – zaliczki” – nowy predefiniowany raport z rozszerzonymi parametrami wyboru danych do raportu.

Pełna lista zmian dostępna jest na Pomoc Symfonia

 

Symfonia 2021.2 obszar Produkcja

 1. Zmiany techniczne/funkcjonalne
  • rozbudowa okna zamówień na planie produkcyjnym o termin z zamówienia obcego,
  • zmiana komunikatu po wystawieniu dokumentu magazynowego z „ Wygenerowano dane do wystawienia dokumentu przyjęcia” na „Dokument przyjęcia został wygenerowany”.

  2. Naprawione błędy:

  • naprawa widoczności kontrahenta na dokumentach magazynowych wygenerowanych do podzleceń,
  • naprawa wyboru dostaw w module przesunięć magazynowych –  program nie zapamiętywał wyboru dostawy,
  • uzupełnienie terminu realizacji na zleceniu produkcyjnym w oknie informacji o powiązanym zamówieniu obcym – przy włączonym Harmonogramowaniu.

  3. Aktualizacja dodatków:

   • moduł zapotrzebowania,
   • zamienniki.


Funkcjonalności wspólne

  1. Repozytorium dokumentów
  • dodano możliwość wyboru sposobu wysyłki wiadomości e-mail poprzez protokół SMTP (obok wciąż dostępnego mechanizmu MAPI).

2. Administracja

  • prawo dostępu do gałęzi e-Deklaracje w Repozytorium Dokumentów,
  • prawo dostępu do gałęzi Raporty JPK w Repozytorium Dokumentów,
  • zabezpieczenie logowania zintegrowanego,
  • usunięcie możliwości podglądu danych logowania do serwer.

3. Connect

  • zmiana nazw okna do pobierania dokumentów z Serwisu oraz okna do wczytywania pobranych dokumentów do FK,
  • filtrowanie danych w oknach,
  • możliwość zapisania filtrów w oknie Pobierania dokumentów z Serwisu,
  • nowe kolumny w oknach: Data wpływu, Kartoteka FK/MKP, Kontrahent, NIP, Brutto, Netto, Nr SOD/BRO, Link.

Uaktualnienie Symfonia ERP Kadry i Płace wersja 2021.2.a

Uaktualnienie zawiera nowe wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA. Zmiana polega na podaniu kod wykonywanego zawodu zgodny z listą zawodów wymienioną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2018 poz. 227).
W związku z tym podczas konwersji słownik „Zawód” zostanie uzupełniony listą około 3000 zawodów zawartą we wspomnianym rozporządzeniu.
Nowe wzory mają być stosowane do zgłoszeń pracowników przekazywanych do ZUS od 16 maja 2021. Aktualnie nie ma informacji ze strony ZUS ani Ministerstwa, która nakazywałaby uzupełnienie kodu zawodu w zgłoszeniach pracowników zarejestrowanych przed tą datą.

Uwaga: Sprawdziliśmy, iż do najnowszej wersji Płatnika importują się pliki wygenerowane według dotychczas obowiązującego wzoru. Zatem klienci, którzy muszą poczekać z aktualizacją do wersji 2021.2.a będą mogli wygenerować zgłoszenia pracowników wcześniejszą wersją Symfonia Kadry i Płace, a następnie uzupełnić kod zawodu w Płatniku.

Opis zmian: https://pomoc.symfonia.pl/Help/kd/ERP/2021_2_a/31245