Biała lista podatników VAT

Mamy podpisaną nowelizacje o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Co to oznacza?

Od 1 września 2019 r. wchodzi w życie jedna elektroniczna baza danych podatników VAT. Natomiast sankcje z nią związane będą już obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Baza ma zawierać podstawowe informacje o przedsiębiorcach a ich administratorem będzie szef KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Dane te będą udostępnione w Biuletynie Informacji MF oraz w serwisie CEIDG. Cały rejestr ma być aktualizowany raz na dobę.
Co znajdziemy w rejestrze, m.in. dane o:

– numerach indentyfikacyjnych (tj. NIP, REGON, KRS, PESEL)
– adresach, nazwach podmiotów oraz osobach reprezentujących
– wykreśleniach/rejestracji z rejestru podatników VAT.
– czynnych/zwolnionych podatnikach VAT
– numery rachunków bankowych podatników VAT

Dane dotyczące nr rachunków znacząco wpłyną na większą odpowiedzialność w dochowaniu należytej staranności w zakresie obsługi finansowych transakcji z dostawcami. W praktyce to właśnie po stronie przedsiębiorcy będzie pilnowanie tego czy przelew trafi na konto podane w rejestrze.
Jeżeli rachunek nie będzie figurowała na białej liście, to takiego wydatku nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych ani nie odliczymy podatku VAT – ten przepis odnosi się do transakcji powyżej 15 tys. złotych.
Aby uniknąć sankcji związanej z wysyłką środków na niewłaściwe konto należy złożyć zawiadomienie o popełnionym błędzie do naczelnika US (właściwego dla sprzedawcy) lub korzystanie z modelu podzielonej płatności (split payment).