Numer BDO na fakturach

Sage JPK_FA

W związku z ostatnimi informacjami o sprawdzaniu numeru BDO na fakturach, przypominamy, iż zgodnie z art.63 ustawy o odpadach, jeżeli ktoś jest zarejestrowany i posiada taki numer, musi go umieszczać na wszystkich dokumentach

Art. 63. odpady
Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach

Podmiot, o którym mowa w art. 57 opłata rejestrowa i opłata roczna ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

https://aku-tech.pl/czym-jest-numer-bdo-na-fakturze-po-co-sie-go-uzywa/

Kiedy należy stosować numer BDO na fakturach?

Stosowanie numeru BDO na fakturze nie jest wolą przedsiębiorcy. To konieczność która narzucana jest na niego przez ustawę o odpadach (w szczególności chodzi tu o art. 63). Z przepisów wynika między innymi to, że przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia numeru rejestrowego BDO na wszystkich dokumentach, które w jakikolwiek sposób są powiązane z prowadzoną przez niego działalnością.

Gdzie poza fakturą przedsiębiorstwa muszą umieszczać numer rejestracyjny BDO?

Zgodnie z niezbyt precyzyjnym określeniem przepisów prawa, przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczania przydzielonego mu numeru rejestracyjnego BDO na każdym sporządzanym dokumencie. Co oznacza to w praktyce? Otóż oznacza to, że tak naprawdę katalog dokumentów, dla których wspomniany numer ma być umieszczany jest niezwykle szeroki.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może bez jakichkolwiek konsekwencji zaniechać umieszczania numeru BDO na dokumentach, których treść urzędowo nie została określona. Tu najlepszym przykładem będą deklaracje podatkowe – w tym przypadku wzory takich dokumentów są bardzo precyzyjnie określone przez ustawę i nie ma miejsca na wprowadzenie zmian.