Standard rachunku kosztów w podmiotach medycznych

Pragniemy poinformować o aktualnym stanie prac nad dostosowaniem programów finansowo-księgowych Symfonii do obsługi podmiotów zobowiązanych do prowadzenia nowego rachunku kosztów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2020 r.).

W ramach aktualnie prowadzonych prac przygotowujemy:

  • wzorcowy układ kont rodzajowych, zbudowany w oparciu o konta słownikowe,
  • wzorcowy układ kont Ośrodków Powstawania Kosztów, zbudowany w oparciu o konta słownikowe,
  • rozwiązanie pozwalające na wykonanie operacji importu zaprojektowanego wzorca,
  • instrukcję prezentującą w jaki sposób Użytkownicy będą mogli dostosować wzorzec kont do swoich potrzeb,
  • instrukcję prezentującą sposób realizacji przeksięgowań na kontach za pomocą funkcji programu, co jest niezbędne do prawidłowego przypisania kosztów ogólnych do poszczególnych Ośrodków Powstawania Kosztów i wyceny procedur realizowanych świadczeń medycznych.

 

Opracowany wzorcowy układ kont pozwoli na prezentację zapisów na poszczególnych kontach w wymaganej przez Rozporządzenie strukturze, a w efekcie końcowym dostarczy niezbędne dane potrzebne do raportowania kosztów zgodnie z wymaganiami ustanawianym przez ustawodawcę.

Te rekomendowane konfiguracje dostarczymy na początku stycznia 2021 roku.

W kolejnym kroku, przygotujemy i dodamy do programu finansowo-księgowego wyspecjalizowany raport w układzie wymaganym przez AOTMiT, tak aby zautomatyzować proces prezentowania danych.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje, prosimy o podanie danych w formularzu dostępnym w linku poniżej.

Chcę otrzymywać więcej informacji/Chcę wypełnić formularz