Windykacja a elektroniczny obieg dokumentów

windykacja symfonia

Niemal każda firma boryka się z problemem ściągania należności od kontrahentów. Rozwiązaniem jest przeprowadzenie skutecznej windykacji. W tym celu przedsiębiorstwa często korzystają z usług firm windykacyjnych, bądź decydują się na wykorzystanie własnych zasobów.

Jak usprawnić proces windykacji?

Decydując cię na samodzielne prowadzenie windykacji, warto zadbać o odpowiednie narzędzia, które ułatwią nam ten proces. Jednym z najczęściej wykorzystywanych jest system elektronicznego obiegu dokumentów. Dostarcza on wszystkich niezbędnych informacji i danych, które są potrzebne do skutecznego ściągania należności.

Możliwości oprogramowania ITE Workflow_365 Windykacja

Oprogramowania ITE Workflow_365 również zapewnia wsparcie w procesie windykacji. System pozwala użytkownikom m.in. na:

 • wysyłanie monitów i wezwań do zapłaty bezpośrednio z systemu;
 • tworzenie przypomnień i powiadomień, aby zapobiec opóźnieniom w płatnościach;
 • śledzenie wszystkich kroków windykacji;
 • monitorowanie opóźnień w płatnościach;
 • tworzenie raportów windykacyjnych;
 • generowanie zestawienia faktur sprzedaży z informacją o rozliczeniu dokumentu;
 • generowanie zestawień faktur sprzedaży z ustaleniem parametru przeterminowania płatności;
 • automatyczne wysyłanie przypomnień mailowych do Kontrahentów w przypadku przekroczenia terminu płatności (możliwość zdefiniowania po ilu dniach od przekroczenia terminu płatności ma zostać wysłana informacja oraz możliwość zdefiniowania więcej niż jednego rodzaju przypomnienia);
 • synchronizacje rozrachunków z modułem Symfonia ERP Handel lub Symfonia ERP Finanse i Księgowość;
 • rejestrowanie dodatkowych czynności (zadań) windykacyjnych dla Kontrahenta lub faktury – np. telefon;
 • generowanie przypomnień dla pracownika, aby wykonał dodatkową czynność windykacyjną po przekroczeniu terminu płatności fakturę o określoną liczbę dni.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem możliwości programu, zapraszamy do kontaktu na adres mail: sales@itexcellence.pl.