VBA w Symfonii ERP Handel do końca 2023 roku

W związku z rozwojem technologii informatycznych oraz zmianami zachodzącymi w środowisku biznesowym, konieczna jest adaptacja oferty producentów oprogramowania jak również unowocześnianie wykorzystywanych komponentów. Na bieżąco rozwijamy moduły, wykorzystując nowe technologie informatyczne – stopniowo wycofując starsze, które nie są  wspierane przez dostawców.

 

Producent oprogramowania Symfonia, podjął decyzję o wycofaniu środowiska VBA (Visual Basic for Application) obecnego w modułach Symfonia ERP. W pierwszej kolejności zmiana ta  będzie dotyczyła modułu Symfonia ERP Handel. Wydanie ostatniej wersji tego modułu zawierającego VBA, planowane jest na IV kwartał 2023 roku. Kolejne wydania, będą już realizowane bez udziału środowiska VBA.

 

Funkcjonalność standardowa obecna w module Symfonia ERP Handel, obecnie realizowana przez VBA: „Zapytania SQL” dostarczona będzie w nowej technologii C#. Nowe okna/moduły obecnie zrealizowane jako Rozwiązania Indywidualne z wykorzystaniem VBA będą wymagały przepisania wykorzystując nowoczesne technologie i języki programowania: C# oraz .NET Framework. 

 

W przypadku chęci przepisania rozwiązań indywidualnych napisanych w tej technologii, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod adresem: sales@itexcellence.pl