ITE Workflow_365 jako narzędzie wspierające digitalizacje

Patrząc na karty historii, digitalizacja czyli przechodzenie od tradycyjnych form tj. z papierowej na cyfrową jest stosunkowo młodym zjawiskiem. Widać jasny trend, że wraz z rozwojem technologii ten kierunek przybiera na sile. Digitalizacja/cyfryzacja przejawia się w życiu codziennym tak domowym jak i firmowym.

Firmy, które stawiają na rozwój oprogramowania wchodzą wraz z pracownikami w obszar, który po pierwsze jest na tyle młody – gdzie niewątpliwie widać jego duży potencjał rozwoju. Po drugie zmierza w kierunku, który już od lat wchodzi każda dobrze rozwijająca się firma.

Od 2015 wraz z powstaniem Ministerstwa Cyfryzacji digitalizacja w jednostkach Państwowych jest naturalnym procesem. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ na przedsiębiorców, którzy są zobligowani co cyfrowej formy raportowania dla organów zarządzających np. Ministerstwa Finansów.

Końcówka roku 2019 (COVID-19) wprowadziła dodatkowo nowe realia w zakresie społecznej izolacji, a co za tym idzie formy wykonywania pracy. Już 7 kwietnia 2023 wejdą w życie zmiany dotyczące Kodeksu Pracy, które będą jasno określać zakres i zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

IT Excellence od początku swojego powstania pragnie pomagać swoim klientom w zakresie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego oprócz sprawdzonych systemów ERP stworzyliśmy flagowe narzędzie będące wsparciem dla każdej firmy, która jest gotowa przebyć drogę digitalizacji i przenieść dotychczasowe papierowe funkcjonowanie swojej firmy do zintegrowanego systemy ITE WorkFlow_365, w następujących obszarach:

ITE EOD (Elektroniczny obiegu dokumentów)

ITE CRM (prognozy sprzedażowe, ofertowanie, naliczanie prowizji, kalendarz spotkań itd.)

ITE Projekty (planowanie, harmonogramowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań składających się na realizację celów projektu)

ITE Budżetowania (planowanie, tworzenie, zatwierdzanie budżetu, kontrola)

ITE Delegacje (wniosek, akceptacja, rozliczenie podróży krajowej i zagranicznej)

ITE Serwis i Reklamacje (przyjęcie zgłoszenia, protokół naprawy, informacje gwarancyjne itd.)

ITE HR (e-teczka pracownika, wnioski urlopowe, karty czasu pracy, RCP, bilans urlopowy, zarządzanie wyposażeniem i środkami nisko cennymi przekazywanym pracownikom)

ITE Windykacja (wysyłanie monitów, opcja blokowania sprzedaży, podgląd bieżący zobowiązań)

ITE Sekretariat/ ITE Kancelaria (elektroniczna książka nadawcza i odbiorcza, ewidencja umów i pism) (obsługa spraw sądowych)

ITE Flota (obsługa zleceń transportowych, zarzadzanie pojazdami)

Jeżeli jesteś zainteresowany, jak poszczególne elementy naszego systemu mogą wesprzeć rozwój Twojego biznesu, skontaktuj się z naszym działem handlowym sales@itexcellence.pl, abyśmy mogli omówić szczegóły i ustalić dalsze kroki.