Sprawdź najnowszy wzór PIT-02. Od kiedy obowiązuje i co zawiera?

Resort finansów opracował nowy wzór PIT-2. Dokument został przygotowany w celu m.in zastosowania lub zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek oraz pewnych preferencji podatkowych.

Nowe zasady składania oświadczeń i wniosków będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. Zmiany w oświadczeniu są odpowiedzią na zmiany Polskiego Ładu, które weszły w życie w lipcu 2022 roku.

 

Nowy druk PIT-2

W najnowszej wersji dokumentu obowiązującym od nowego roku, pracownik będzie mógł zaznaczyć większą ilość wniosków. Złożone oświadczenia będą miały bezpośredni wpływ na wynagrodzenie miesięczne pracowników.

Nowy wydruk zawiera kolejno:

  1. Dwa oświadczenia podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek
  2. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/ jako osoba samotnie wychowująca dziecko)
  3. Oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
  4. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy
  5. Wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów utrzymania przychodów
  6. Wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
  7. Wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Gdzie pobrać nowy PIT-2?

Najnowszy wzór dokumentu PIT-2 (w wersji 9.) do wydruku jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2