Czy paragon z NIPem to faktura?

Sage JPK_FA

Już od 1 stycznia 2013 r. w Polsce można wystawiać faktury uproszczone, ale dotąd ten przepis pozostawał praktycznie martwy.

Jeśli transakcja nie przekracza 450 zł, to wystarczy na kasie fiskalnej wpisać NIP nabywcy, a opatrzony tym numerem paragon jest pełnoprawną fakturą. Powtórzmy: nie trzeba podawać żadnych danych poza NIPem.

Od nowego roku faktury uproszczone są drukowane każdego dnia przez tysiące kas fiskalnych, ponieważ na paragony bez NIP-u faktur już nie można wystawiać. Oczywiście wielu przedsiębiorców nadal nie wie, że jeśli kwota nie przekracza 450 zł, to nie trzeba już żadnej osobnej faktury, ale pewnie jest kwestią czasu, gdy ta wiedza się upowszechni.

Powtórzmy: jeśli transakcja nie przekracza kwoty 450 zł brutto, to paragon z NIPem jest fakturą uproszczoną i zgodnie z przepisami prawa nie ma konieczności wystawiania pełnej faktury.

Przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – należy podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIPem będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIPu do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.