Przeprogramowanie kas fiskalnych

Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie w sprawie kas wprowadziło nową matrycę stawek VAT dla użytkowników wszystkich rodzajów kas. Do każdej stawki lub zwolnienia przypisana jest litera. Podatnicy użytkujący kasy, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja, mają czas do 31 lipca 2019 r. na ich przeprogramowanie i dostosowanie używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych.

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą:

  • odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od “A” do “G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, powiązanych z nazwami towarów i usług (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących),
  • przedstawić, na żądanie organu podatkowego, przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Obowiązek ten istniał również do 30 kwietnia, ale od 1 maja 2019 r. nastąpiły w tym zakresie zmiany. Przed zmianą podatnicy mogli dowolnie przypisywać litery od “B” do “G” do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Tylko litera “A” była zastrzeżona dla stawki podstawowej.

Obecnie takiej swobody już nie ma. Każda stawka lub zwolnienie ma przypisaną, obowiązkową literę. Nowe zasady dotyczą wszystkich rodzajów kas.

Nowa matryca stawek VAT

  • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
  • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Podatnicy używający kas, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja 2019 r., mają czas na wprowadzenie nowej matrycy do 31 lipca 2019 r. (§ 59 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Do tego czasu można prowadzić ewidencję w oparciu o dotychczasową matrycę.

 

źródło: inforfk.pl