Nowa wersja Symfonii 2022.2 już dostępna!

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji oprogramowania Symfonia. Tym razem zmianą zostały objęte moduły finansowo-księgowy, handlowy oraz produkcyjny.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi szczegółami.

Finanse i Księgowość Symfonia (F50) i Symfonia ERP (FKF)

Główne zmiany w wersji 2022.2

 • Wycena walut odwracalna
  • W związku ze zgłoszeniami jakie otrzymywaliśmy odnośnie popełniania wycen nieodwracalnych postanowiliśmy wdrożyć zmiany na tym polu. W celu lepszego zrozumienia obydwu zagadnień oraz poprawy intuicyjności wywoływania z menu, postanowiliśmy rozdzielić wyceny. Ponadto, w oknie wyceny odwracalnej, został usunięty checkbox „Dokonaj wyceny bilansowej odwracalnej” i w to miejsce został wstawiony checkbox, którego zaznaczenie pozwala użytkownikowi wycenić waluty z dokumentów, które jeszcze są w buforze. Po zaznaczeniu checkboxa „Uwzględnij bufor”, Użytkownik zobaczy na liście do wyceny także konta księgowań z dokumentów w buforze
 • Dodano funkcjonalność zautomatyzowanej obsługi kont niepodatkowych
  • W łatwy sposób wykazuj koszty i przychody niepodatkowe na deklaracjach.
 • Grupowanie kategorii wyjątków EDP
 • CIT Estoński – oznaczanie operacji w EDP 
  • Rejestruj i raportuj dane konieczne do rozliczenia opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. Estoński CIT).
 • Obsługa odbioru faktur ustrukturyzowanych
  • Za pośrednictwem Symfonia KSeF współpracuj z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • Poprawa wydajności w obszarze księgowania dokumentów i wykonywania raportu Obroty kont w miesiącu (znaczne przyspieszenie wykonania operacji)
 • Poprawa mechanizmu automatycznych przeksięgowań końca roku (przy powtórnym zamknięciu roku)
 • Dodano nowe formuły weryfikacji poprawności JPK_V7
 • Dodano możliwość porównywania plików JPK zawierających duplikaty dokumentów
 • Możliwość ustawienia własnego terminu zapłaty na monicie
 • Wprowadzono wymagalność dla nazwy konta na potrzeby JPK_KR

Handel Symfonia (H50) i Symfonia ERP (HMF)

Główne zmiany w wersji 2022.2 dostępne w obu programach

 • Kartoteka pozycji dla Sprzedaży, Zamówień własnych/obcych, Ofert, Magazynu, Zakupu
  • Analizuj pozycje dokumentów prezentując je w nowych kartotekach. Grupuj listę pozycji wg kontrahenta, nazwy towaru czy numeru dokumentu.
 • Współpraca z Krajowym Systemem e-Faktur za pośrednictwem Symfonia KSeF
  • Wysyłaj i odbieraj faktury w formacie ustrukturyzowanym.
 • Rozbudowa danych towaru o zakładki: dane logistyczne, kody paskowe
  • Trzymaj kluczowe dane logistyczne o towarach w jednym miejscu. Korzystaj z możliwości wielu kodów paskowych dla indeksu towarowego dla jednostki ewidencyjnej czy dodatkowej
 • Szybki podgląd dokumentów
  • Przeglądaj w łatwiejszy i szybszy sposób dokumenty dzięki dodatkowemu panelowi z podglądem ich zawartości.
 • Zerowa stawka VAT dla dokumentów walutowych
 • Zaawansowany import operacji bankowych
 • Wysyłka powiadomień o należnościach
 • Dedykowany raport dla faktur zaliczkowych, nierozliczonych
 • Kopiowanie pól własnych z nagłówka na dokumenty pochodne
 • Tworzenie kopii towaru z kartoteki

Zmiany dostępne tylko w Symfonia ERP (HMF)

 • Grupy kontrahentów
  • Twórz grupy kontrahentów i decyduj do których mają mieć dostęp poszczególni użytkownicy.

Uwaga!

Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój nowej platformy kastomizacyjnej Symfonii Handel, w stosunku do ostatniej wersji zmianie uległa składnia plików metadata.xml UImetadata.xml.

W związku z tym rozwiązania indywidualne wykonane w nowych oknach towaru i kontrahenta mogą wymagać aktualizacji.

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją (PZF)

Główne zmiany w wersji 2022.2

 • Dodano podgląd jednostek miary w karcie technologicznej – w karcie technologicznej pojawiła się informacja o zdefiniowanych w module Handel dodatkowych jednostkach miary. Dane te są informacją uzupełniającą dla produktu oraz mogą być wykorzystane podczas przyjęcia produktu na magazyn
 • Umożliwiono obsługę dodatkowej jednostki miary podczas przyjęcia produktu – możliwość wskazywania ilości do przyjęcia wyrobu gotowego w wybranej jednostce miary (zasada wystawienia dokumentu zgodnie z działaniem modułu Handel)
 • Dodano ewidencję numerów dostaw przyjmowanych wyrobów gotowych w zleceniu w zakładce magazyn w kolumnie „Atrybuty”
 • Dodano możliwość zaznaczania wybranej komórki na listach oraz jej kopiowanie. Zaznaczona komórka oznaczona jest kolorem zielonym
 • Okno wskazywania dostaw zostało rozbudowane o pola dodatkowe do dostaw uzupełnione w module Handel.
 • Dodano możliwość zapisania zmian dotyczących układu kolumn oraz filtrów w oknie wskazywanie
 • Dodano możliwość wydruku listy dostaw w oknie wskazywania dostaw w zleceniu produkcyjnym
 • Dodano możliwość wpięcia się z własnym kodem programistycznym do okien
  • Wskazywania dostaw
  • Plan pracy na dzień
  • Zbiorcza karta pracy dla harmonogramu
  • Harmonogram operacji
 • Dodano nową funkcjonalność – wystawienie dokumentu korekty dla odpadu (zakładka magazyn/prawy przycisk myszki, menu kontekstowe – korekta do 0) 
 • Dodano filtrowanie z użyciem operatorów logicznych na listach

Symfonia ERP Panele Meldunkowe (PMF)

Główne zmiany w wersji 2022.2

 • Dodano nowe uprawnienie dla pracownika  – Zmiana magazynu dla wydań
 • Umożliwiono obsługę dodatkowej jednostki miary podczas przyjęcia produktu – możliwość wskazywania ilości do przyjęcia wyrobu gotowego w wybranej jednostce miary (zasada wystawienia dokumentu zgodnie z działaniem modułu Handel)
 • Dodano pasek postępu wystawiania dokumentu magazynowego
 • Dodano nowe tłumaczenia komunikatów na język ukraiński
 • Rozbudowano okna moje operacje o graficzną prezentację statusu

Repozytorium dokumentów (RDF)

Główne zmiany w wersji 2022.2

 • Poprawa wydajności filtrów predefiniowanych i domyślnych
 • Poprawa wydajności zapisu linków w dokumentach