Symfonia

Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe to moduł podstawowy oprogramowania Symfonia, który umożliwia ewidencję i amortyzację środków trwałych rejestrację zdarzeń związanych z zakupem i obsługą procesu użytkowania. Program automatycznie wyznacza odpisy amortyzacyjnych środków trwałych firmy i wyposażenia, tym samym pozwala na kontrolę nad posiadanym majątkiem firmowym. 

Efektywność

Zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem trwałym 

Zgodność z przepisami

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego 

Oszczędność czasu

Ograniczona pracochłonność w obsłudze procesu inwentaryzacji 

Zapytaj o wersję demonstracyjną

O programie

Najważniejsze funkcjonalności

Informacje

O module Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe to moduł, który wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając ewidencję i nadzór nad użytkowaniem środków trwałych oraz przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych takich jak: ewidencja środków trwałych, wyznaczanie amortyzacji bilansowej i niezależnie podatkowej,  pełna obsługa zmian wykorzystania majątku, zmiany wartości, likwidacja, inwentaryzacja, korekty; dekretacja księgowa, rozliczenia VAT przy likwidacji lub sprzedaży; ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy; kontrola płatności rat i kosztów środków trwałych wynikających z zarządzanie czasem i działaniami dotyczącymi środków trwałych, nadzór nad terminami np. napraw, przeglądów, ubezpieczeń czy szkód.

Korzyści płynące z korzystania z Symfonia Środki Trwałe

  • Efektywne zarządzanie majątkiem trwałym 
  • Zautomatyzowany proces obsługi obcych ST 
  • Program w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego
  • Ograniczona pracochłonność np. w obsłudze procesu inwentaryzacji
  • Usprawnienie pracy działu księgowości poprzez eliminacja ręcznych księgowań naliczeń amortyzacji

Umów bezpłatną prezentację