Symfonia Detal 2023.1.b już jest

Szan0wni Państwo,

Symfonia Detal 2023.1.b już jest dostępna Link do pobrania Symfonia Detal 2023.1.b

Wprowadzone zostały następujące zmiany:

Klient

  • dodano obsługę dodatkowej metody płatności
  • dodano obsługę płatności łączonych
  • dodano możliwość zmiany trybu wyszukiwania na zakładce towary (po kategorii lub po towarze)
  • ograniczono wyszukiwanie towarów na zakładce sprzedaż, o towary które mają uzupełnioną kategorię
  • poprawiono błąd z odczytem konfiguracji serwera
  • dodano weryfikację wersji klienta z kompatybilną wersją serwera

API

  • dodano konfigurację dodatkowej metody płatności
  • dodano możliwość skonfigurowania portu, na którym ma zostać uruchomiona usługa
  • dodano możliwość uruchomienia usługi z wykorzystaniem protokołu https
  • podczas instalacji rozwiązania, dodano nadawanie dostępu do słowników dla użytkowników z zestawu praw ‘Administrator systemu

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi konsultantami lub skorzystanie ze strony pomocy produktu: Strona pomocy produktu