Team Group: ecommerce Wroclaw

Grzegorz Rapacz

Specjalista ds. integratorów ERP

Maciej Uliński

Commercial Manager

Krzysztof Kluczek

Analityk Biznesowy